Podstrona: Nominacja profesorska dr hab. inż. Iwony Zarzyki / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nominacja profesorska dr hab. inż. Iwony Zarzyki

2024-03-08
, red.  Marta Jagiełowicz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 13 grudnia 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna dr hab. inż. Iwonie ZarzyceKatedry Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. Iwona Zarzyka stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskała na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 maja 2003 r. Stopnień doktora habilitowanego w zakresie technologii chemicznej otrzymała 18 lutego 2015 r. uchwałą tejże Rady. W tym też roku została awansowana na stanowisko profesora.

Od początku swojej kariery naukowej zajmowała się syntezą, modyfikacją i charakterystyką poliuretanów w formie sztywnych spienionych tworzyw poliuretanowych o zwiększonej termoodporności i zmniejszonej palności. Obecnie zajmuje się wytwarzaniem liniowych poliuretanów z udziałem handlowych polioli, które służą do modyfikacji właściwości naturalnych poliestrów – poli(hydroksyalkanianów), a zwłaszcza kwasu poli(3-hydroksymasłowego). Wytwarzanie nowatorskich kompozycji polimerowych opartych na kwasie poli(3-hydroksymasłowym) i poliuretanowych modyfikatorach skutkuje poprawą właściwości termicznych, przetwórczych i mechanicznych poliestru, dzięki czemu będzie mógł być stosowany do produkcji biodegradowalnych wyrobów na szeroką skalę. Odrębną tematykę stanowi synteza pochodnych imidazochinolinów i imidazochinazolinodionów oraz ich analogów siarkowych, badanie ich struktury z wykorzystaniem modelowania molekularnego i badanie aktywności biologicznej.

Pani Profesor współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi: od 2013 r. z Uniwersytetem Tomasa Baty w Zlinie (Czechy), od 2015 r. z Katedrą Chemii Przemysłowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, od 2019 r. z Katedrą Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i z Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2019 r. z Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od 2023 r. z Katedrą Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i z Katedrą Inżynierii Materiałowej i Katedrą Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Odbyła kilka krótkoterminowych zagranicznych staży naukowych: w 2004 r. w Instytucie Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy), w 2012 r. w Instytucie Chemii i Technologii Polimerów Włoskiej Akademii Nauk, Neapol (Włochy), w 2014r. w Zakładzie Chemii, Wydziału Technologii Uniwersytetu Tomasa Baty w Zlinie (Czechy), a w latach 2014–2015 w polskim przedsiębiorstwie „CIS Poliuretany”. Od 2009 r. jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2019 r. ekspertem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, od 2023 r. jest Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”.

Pani Profesor jest współautorem 109 pozycji bibliograficznych, w tym 87 artykułów naukowych cytowanych przez JCR oraz 22 publikacji w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych, 106 wystąpień konferencyjnych (indeks Hirscha 11, sumaryczny IF = 135,42). Jest również współautorem 13 patentów polskich i sześciu zgłoszeń patentowych.

Prof. Iwona Zarzyka kierowała siedmioma projektami badawczymi oraz wykonywała pracę w pięciu różnych projektach naukowych. Obecnie jest kierownikiem projektu w konkursie „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”, organizowanego w ramach zadania zleconego przez ministra edukacji i nauki pn. Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego „Badania wpływu modyfikacji biodegradowalnych poliestrów alifatycznych na właściwości przetwórcze i użytkowe nowatorskich kompozycji polimerowych”,

Jest autorką lub współautorką koncepcji dydaktycznej i merytorycznej prowadzonych różnych form zajęć z chemii organicznej, stereochemii, nowoczesnych technologii polimerowych, metod analizy związków organicznych, materiałów biokompatybilnych na studiach inżynierskich i magisterskich na czterech różnych kierunkach oraz w ramach programu Erasmus+. Jest również autorką podręcznika akademickiego „Laboratorium chemii organicznej. Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych”.

Prof. dr hab. inż. Iwona Zarzyka do 2024 r. wypromowała 24 prace inżynierskie oraz 28 prac magisterskich, dwie prace doktorskie oraz była promotorem pomocniczym jednej pracy doktorskiej. Obecnie jest promotorem doktoratu.

Pełniła funkcję sekretarza Komisji Dydaktycznej ds. Planów i Programów Studiów (2012–2016), koordynatora KRK ds. studiów doktoranckich (2015), zastępcy przewodniczącego Konwentu Profesorów (2019–2020). Była członkiem Komitetu Organizacyjnego 8. Kongresu Technologii Chemicznej (2015). Jest członkiem Rady Dyscypliny Inżynierii Chemicznej (od 2019 r.), członkiem Rady Wydziału Chemicznego (od 2008 r.), członkiem wydziałowej komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej (od 2022 r.). Ponadto jest członkiem Komitetu Organizacyjnego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego (od 2010 r.) i egzaminatorem Olimpiady Chemicznej w okręgu podkarpackim (od 2004 r.). Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała łącznie 21 nagród rektora Politechniki Rzeszowskiej, a w 2021 r. Brązowy Krzyż Zasługi.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję