Podstrona: Stypendium START 2024 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium START 2024 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2024-05-14
, red.  Anna Worosz
Od lewej: dr M. Flejszar, dr inż. I. Zaborniak,

Dr inż. Izabela Zaborniak oraz dr Monika Flejszar z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym zostały laureatkami konkursu START 2024 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i otrzymały roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Badaczki z Politechniki Rzeszowskiej znalazły się w gronie stu stypendystów wybranych z grona 641 kandydatów i kandydatek.

Program START

Program START jest programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.  Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Adresatami konkursu są wybitni młodzi naukowcy, którzy nie przekroczyli  30 lat w roku składania wniosku, ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, posiadający dorobek udokumentowany publikacjami, są doktorantami bądź doktorami w Polsce, w którego podmiocie jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

O badaczkach

Laureatki z grupy badawczej  Chmielarz Research Group posiadają w swoim dorobku naukowym wiele prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach z Listy Filadelfijskiej  w tematyce polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) do zastosowań w syntezach  funkcjonalnych materiałów polimerowych, projektując przy tym ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązania syntetyczne.

Przedmiotem badań dr inż. Izabeli Zaborniak jest opracowanie nowatorskich, ekonomicznych i ekologicznych koncepcji polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) do syntezy precyzyjnie zdefiniowanych polimerów liniowych oraz zaawansowanych materiałów polimerowych o rozgałęzionej architekturze. W badaniach stosowane są substraty pochodzenia naturalnego lub produkty wytwarzane z biomasy w roli środowiska reakcyjnego, czynników redukujących kompleks katalityczny, rdzenia w układach rozgałęzionych czy fotokatalizatorów. Kolejnym aspektem opracowanych koncepcji jest prowadzenie syntez w środowisku wodnym, eliminując toksyczne rozpuszczalniki z układu reakcyjnego. Dr I. Zaborniak swoje zainteresowania badawcze rozwijała również w trakcie licznych staży naukowych w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych,  w tym  w Carnegie Mellon Univeristy, University of Genoa, University of Palermo, dwukrtonie w University of Padova, University of Konstanz, University of Milan, Aarhus University oraz University of Cagliari. Prowadzone przez nią badania ściśle podążają za najnowszymi trendami oraz potrzebami chemii polimerów, w tym koniecznością projektowania syntez, które stosują zasady zielonej chemii oraz są ekonomiczne dzięki zastosowaniu odnawialnych surowców. Wspominane koncepcje naukowczyni wdraża w syntezy polimerów rozgałęzionych do zastosowań w farmakologii i medycynie w ramach projektów LIDER XIV, którego jest kierownikiem, oraz SONATA BIS 10, którym kieruje prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz.

Przedmiotem zainteresowań i prac badawczych realizowanych przez dr Monikę Flejszar jest synteza funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich z wykorzystaniem metod powierzchniowo inicjowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (SI-ATRP). Prowadzone badania skupiają się na opracowaniu przyjaznych środowisku procedur modyfikacji materiałów organicznych oraz nieorganicznych o szerokim potencjale aplikacyjnym – od komponentów elektronicznych, przez materiały implantologiczne, aż po modyfikowane materiały włókiennicze. Przez wzgląd na aspekt ekonomiczny oraz ekologiczny istotnym obszarem badań jest prowadzenie syntez z wykorzystaniem mikrolitrowych ilości mieszaniny reakcyjnej na cm2 modyfikowanej powierzchni. Dorobek naukowy dr Moniki Flejszar obejmuje 20 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, o łącznym pięcioletnim współczynniku Impact Factor równym 95. Swoje dotychczasowe doświadczenie naukowe zdobywała, realizując pracę doktorską pod opieką prof. Pawła Chmielarza oraz uczestnicząc w stażach naukowych w zagranicznych jednostkach naukowych, m.in. w University of Konstanz (Konstancja, Niemcy) oraz Università degli Studi di Milano (Mediolan, Włochy). Obecnie dr Monika Flejszar realizuje staż podoktorski  w Grupie Elektrokatalizy i Elektrochemii Stosowanej (EAEG) pod opieką prof. Abdirisaka Ahmeda Isse na Wydziale Nauk Chemicznych Uniwersytetu Padewskiego we Włoszech, gdzie prowadzi prace eksperymentalne o tematyce „Charakterystyka elektrochemiczna nanowarstw szczotek polimerowych o złożonej architekturze w skali mikro- i mililitrowej” w ramach programu Bekker NAWA finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję