Podstrona: Stypendia pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendia pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy

2023-01-30 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Stypendia pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy

Politechnika Rzeszowska jest uczestnikiem projektu „Stypendia pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy”, którego celem jest wsparcie studentów, obywateli Ukrainy studiujących w polskich uczelniach przez przyznanie świadczeń finansowych. Wsparcie organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy jest udzielane ze środków przekazanych przez firmę Goldman Sachs. Zgodnie z zasadami projektu zapomoga zostanie przyznana jednorazowo 25 studentom obywatelom Ukrainy studiującym na Politechnice Rzeszowskiej w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta.

Zasady przyznawania zapomogi

O przyznanie zapomogi może się ubiegać student będący obywatelem Ukrainy, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie i który w dniu składania wniosku przebywa w Polsce oraz czynnie uczestniczy w zajęciach. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć wraz z oświadczeniem studenta o jego potrzebie finansowej.

Wnioski można składać w terminie od 2 do 8 lutego 2023 r. w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów Politechniki Rzeszowskiej (ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 011, w godzinach 8:00–10:30).

Rektor, rozpatrując wnioski, uwzględni trudną sytuację materialną i rodzinną studenta związaną z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w szczególności związaną z:

  • utratą źródła utrzymania,
  • powołaniem do służby wojskowej i walki na froncie rodziców/rodzica studenta,
  • śmiercią rodziców/rodzica w wyniku działań wojennych,
  • koniecznością opuszczenia miejsca zamieszkania przez studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
  • szkodami poniesionymi w wyniku wojny,
  • trudną sytuacją zdrowotną (choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, niepełnosprawność).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję