Podstrona: Znowelizowany Statut Politechniki Rzeszowskiej – słowo od rektora / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Znowelizowany Statut Politechniki Rzeszowskiej – słowo od rektora

2021-05-10 , red.  Piotr Koszelnik, Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Znowelizowany Statut Politechniki Rzeszowskiej

Od początku maja obowiązuje znowelizowany Statut Politechniki Rzeszowskiej. Potrzeba nowelizacji dokumentu przyjętego w czerwcu 2019 r. wynikała z dwóch przesłanek. Pierwszą była sugestia MEiN, które po roku obowiązywania nowych statutów polskich uczelni przyjętych po wprowadzeniu reformy zalecało weryfikację funkcjonowania tych dokumentów. Druga natomiast miała charakter wewnętrzny wynikający z głosów społeczności akademickiej naszej uczelni o potrzebie pewnych zmian.

Po rozpoczęciu kadencji zespół rektorski podjął pracę nad analizą obowiązujących zapisów Statutu. Zebrano także uwagi od społeczności akademickiej. Było ich sporo. Ważne, że pochodziły od każdej grupy pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Powołana przeze mnie komisja składająca się z prorektorów, dziekanów, dyrektorów jednostek poza- i międzywydziałowych, przewodniczących senackich komisji, przedstawicieli administracji, związków zawodowych, Rady Uczelni, studentów i doktorantów przez trzy miesiące analizowała każdą zgłoszoną uwagę, dopracowując artykuł po artykule, ustęp po ustępie obowiązujące zapisy. Zdecydowana większość zapisanych zmian przyjęta była jednomyślnie, przy części konieczne było przeprowadzenie głosowania. Przyjęto dokument, który został poddany wnikliwej analizie i zaopiniowany przez związki zawodowe oraz Radę Uczelni.

Istotną zmianą jest przywrócenie rad wydziałów. Rola rad jest opiniodawcza i doradcza w zakresie spraw dydaktycznych i organizacyjnych. Będą one także opiniować kandydatury na funkcje dziekanów kolejnych kadencji. Rady wydziałów będą również stanowić forum dyskusji, a nawet sporów akademickich. Działalność naukowa znajduje się w gestii rad dyscyplin, co także doprecyzowano. Ponadto wprowadzono kilkadziesiąt zmian porządkujących i ujednoznaczniających pewne zapisy w odniesieniu do wielu zakresów funkcjonowania uczelni.

Spotykałem się z różnymi opiniami na temat wprowadzonej nowelizacji. Z jednej strony były głosy o nadmiernym przeregulowaniu i drobiazgowości procedur. Z drugiej wspominano o potrzebie jeszcze głębszej regulacji w zakresie np. spraw kadrowych. Może to sugerować, że wprowadzone zmiany są dobrze zbalansowane i będą mechanizmem umożliwiającym rektorowi rozpoznanie oczekiwań środowiska. Nie możemy zapomnieć, że niezależnie od mechanizmów opiniowania czy doradczych obowiązujące ustawodawstwo daje rektorowi bardzo duże uprawnienia przy równie znaczącej odpowiedzialności. Wprowadzone w Statucie mechanizmy w żaden sposób nie pozbawią rektora uprawnień, jak również nie zwolnią ze wspomnianej odpowiedzialności.

Kolejny krok do wykonania to prace nad obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. Mam nadzieję, że przy dobrej współpracy ze środowiskiem akademickim w ciągu kilku tygodni zostaną one zmodyfikowane.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom Społeczności Akademickiej Politechniki Rzeszowskiej za zaangażowanie, pomimo bardzo trudnych czasów.

prof. Piotr Koszelnik

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję