Politechnika Dziecięca

Drużyna "Eno'ono'o" z wizytą u studentów z Koła Naukowego Lotników

Drużyna "Eno'ono'o" z Fundacji "Wyobraź Sobie" ze Skawiny odwiedziła studentów z Koła Naukowego Lotników Politechniki Rzeszowskiej. Gimnazjliści biorą udział w międzynarodowym programie edukacyjnym "Destination Imagination - Od wyobraźni do innowacji".

Zadaniem drużyny jest zbudowanie maszyny latającej zdolnej do przenoszenia ładunku i jego zrzutu w ściśle określonym rejonie. Pod czujnym okiem dr inż. Tomasza Lisa - opiekuna koła, dzieci wzięły udział w wykładzie na temat historii maszyn latających, ich konstrukcji, zasad fizyki, dzięki którym maszyny mogą unosić się w powietrzu. Ożywiona dyskusja dotyczyła zarówno "dużego" jak i "małego" lotnictwa - modelarstwa.

Podczas spotkania młodzież zwiedziła laboratoria Katedry Samolotów i Silników Lotniczych. Uczestnicy zobaczyli z bliska szczegółowe rozwiązania konstrukcji lotniczych i liczne rodzaje silników. Każdy chętny mógł zasiąść w kabinie samolotu i poznać zasady sterowania. Na koniec młodzież odwiedziła modelarnię, gdzie studenci budują swoje modele. 

Spotkanie z młodymi entuzjastami lotnictwa i ich pomysłami było bardzo pozytywnym doświadczeniem. Drużynie życzymy wspaniałych pomysłów, wytrwałości w ich realizacji i oczywiście powodzenia na zbliżającej się Olimpiadzie - dodaje dr inż. Tomasz Lis.

Dla członków drużyny było to doświadczenie, które z pewnością pomoże im w znalezieniu rozwiązania dla wyzwania technicznego na Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności we Wrocławiu, która odbędzie się już w marcu.

 

Kolejne spotkanie młodych chemików i fizyków

W dniu 8 grudnia br. odbyły się drugie już zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach „Szkoły Młodych Chemików”.

Podczas zajęć laboratoryjnych: jak wyznacza się temperaturę różnych przemian fazowych, jak powstają kolory oraz rozdzielanie barwników uczniowie wyposażeni w środki ochrony osobistej (fartuchy, okulary i rękawice) z entuzjazmem przeprowadzali ciekawe eksperymenty chemiczne pod fachowym okiem prowadzących. Każdy bez wyjątku mógł się poczuć jak prawdziwy student.

W minionym tygodniu odbyły się również zajęcia z właściwości gazów w ramach "Szkoły Młodych Fizyków". Uczestnicy mieli szanse zobaczyć m.in. co dzieje się z pianką do golenia przy obniżaniu ciśnienia, „lewitowanie" piłki plażowej w strumieniu powietrza czy armatę powietrzną strzelającą pociski z zadymionego powietrza.

Drugie spotkanie w ramach Szkoły Młodych Informatyków

W minioną sobotę 8 grudnia 2018 r. odbyły się drugie zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w Szkole Młodych Informatyków na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, realizowanej przez w ramach projektu Politechnika Młodego Odkrywcy 2018/19.

Uczniowie szkół województwa podkarpackiego mieli możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanych zajęciach i warsztatach realizowanych u partnera projektu - Experymentarium 3Z. Tematem zajęć był "wiatrakowiec", a właściwie budowa modelu pojazdu, który napędzany jest siłą strumienia powietrza i może swobodnie toczyć się po płaskiej powierzchni. Przy realizacji zadania uczniowie wykorzystali wiele praw fizyki/przyrody, które można badać eksperymentalnie. Siły występujące w naturze wykorzystuje się stosując prawo zależności między fizyką a techniką. Fizyka poruszania się pojazdu z żaglem obejmuje niezwykle ciekawe zjawiska z dziedziny hydrodynamiki, statyki cieczy i gazów, badane przez Archimedesa, Newtona, Bernoulliego.

Przeprowadzone warsztaty spotkały się z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem młodych odkrywców realizujących powierzone zadanie budowy wiatrakowca.

Nocne Spotkania z Nauką pełne ludzi ciekawych świata

Uczniowie szkół podstawowych i średnich, ich nauczyciele, studenci, mieszkańcy Rzeszowa i całego Podkarpacia wzięli udział w IV Nocnych Spotkaniach z Nauką organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej.

Wydarzenie adresowane do wszystkich miłośników wiedzy, ludzi „ciekawych świata” i zachodzących w nim zjawisk odbyło się w godzinach wieczornych w piątek, 23 listopada. Zostało zorganizowane w ramach Dni Otwartych Politechniki Rzeszowskiej.

Uczestnicy IV Nocnych Spotkań z Nauką zwiedzali prawie 50 laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej, które zwykle są dostępne dla studentów i pracowników naukowych. Mogli tam obserwować warsztaty i pokazy naukowe oraz posłuchać o badaniach realizowanych w poszczególnych laboratoriach, a także o praktycznym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Do dyspozycji uczestników były także symulatory lotu, symulator samochodu ciężarowego, łazik marsjański i bolid zbudowane przez studentów w ramach kół naukowych. Chętni mogli też sprawdzić swoje umiejętności na ściance wspinaczkowej w Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej. Można było też obejrzeć ekspozycję samolotów oraz silników lotniczych.

Popularną atrakcją Nocnych Spotkań z Nauką był także „teatr wysokich napięć”, wydarzenie zorganizowane przez firmę Polimedia, partnera Dni Otwartych Politechniki Rzeszowskiej, która współpracuje z uczelnią w ramach Politechniki Dziecięcej. Firma Polimedia przygotowała m.in. spektakl z wykorzystaniem jednych z największych w swoich klasach transformatorów Tesli. 

 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie odwiedziły Politechnikę Rzeszowską. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Pracownię Szybkiego Prototypowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Poznały tam innowacyjne technologie druku 3d i skanowanie trójwymiarowe. Dzieci po wydziale oprowadził prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki, tata jednej z uczennic.

Wycieczka została zorganizowana w ramach Dni Otwartych Politechniki Rzeszowskiej. Tego samego dnia odbyły się Nocne Spotkania z Nauką. Rozbudzona ciekawość wśród najmłodszych sprawiła, że dzieci z entuzjazmem kontynuowały zwiedzanie uczelni i uczestniczyły w pokazach i atrakcjach przygotowanych podczas Dni Otwartych.

Pokazywanie najmłodszym tajników świata nauki i uczestnictwo w pokazach to sprawdzony sposób na rozbudzenie w dzieciach przyszłych pasji i zainteresowań. Być może wśród dzieci znajdą się przyszli studenci, którzy plany edukacyjne zwiążą z Politechniką Rzeszowską.

Nowa formuła Politechniki Dziecięcej

Od tego roku akademickiego Politechnika Dziecięca, która funkcjonuje na Politechnice Rzeszowskiej będzie działała w nowej formule organizacyjnej. Pod szyldem Politechniki Dziecięcej będą się odbywały wszystkie wydarzenia na uczelni, które są adresowane do dzieci.

Politechnika Dziecięca funkcjonuje na podstawie uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej. Do obecnego roku akademickiego, działania związane z jej aktywnością były prowadzone przez fundację, która współpracowała z Politechniką Rzeszowską. Teraz inicjatywy popularno-naukowe w ramach Politechniki Dziecięcej zostały przejęte przez uczelnię.

- W nowej formule Politechniki Dziecięcej będziemy organizować wydarzenia skierowane do szerszego grona odbiorców. Będziemy na nie zapraszać ludzi nie tylko ze świata nauki z Rzeszowa, ale z całej Polski. Będą to też osoby i organizacje, które mają doświadczenie w popularyzacji nauki takie jak np. Discovery Science – mówi dr hab. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Pod szyldem Politechniki Dziecięcej będą się odbywały działania w ramach Dni Otwartych uczelni lub poszczególnych wydziałów, a także takie wydarzenia jak Pokazy z Fizyki, Dzień Odkrywców - Interaktywny Piknik Wiedzy.

- Otworzyliśmy Studenckie Centrum Kultury i Nauki. Chcemy w nim realizować wernisaże, wykłady popularno-naukowe, spotkania, jak również koncerty. Zależy nam, żeby było to szerokie spectrum różnych działań kulturalnych i naukowych. Chcemy popularyzować naukę przez różne kanały i w różnych formach – dodaje prorektor Grzegorz Masłowski.  

Przy organizacji różnych wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży Politechnika Rzeszowska zamierza  współpracować z firmami zewnętrznymi. Uczelnia prowadzi też działania adresowane do młodzieży, które wykraczają poza działalność Politechniki Dziecięcej. Jednym z nich jest warty 500 tys. złotych projekt Politechnika Młodych Odkrywców, który również ma na celu popularyzowanie nauki i techniki.  

Ruszyła Szkoła Młodych Fizyków i Szkoła Młodych Informatyków

17 listopada 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia Szkoły Młodych Fizyków i Szkoły Młodych Informatyków. Zajęcia prowadzone są w ramach programu Politechnika Młodego Odkrywcy 2018/2019 realizowanego przez naszą uczelnię.

Szkoła Młodych Fizyków na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej skierowana jest dla osób chcących poszerzać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Pierwsze zajęcia odbyły się w pracowni Experymentarium 3Z.
- Celem warsztatów jest realizacja zajęć dydaktycznych w interesującej formie, z wykorzystaniem unikalnych rekwizytów dotyczących zagadnień popularno-naukowych z zakresu zamiany energii elektrycznej na mechaniczną. Uczniowie zbudują model generatora (prądnicy), z którym mogą pracować maszyny elektryczne – mówi dr inż. Paweł Dymora, kierownik projektu.

Zajęcia Szkoły Młodych Informatyków, realizowane przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki, skierowane są do uczniów pragnących poszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie informatyki oraz automatyki i robotyki. Uczniowie szkół podstawowych województwa podkarpackiego mieli możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanych zajęciach i warsztatach m.in. sieci komputerowych, podstaw robotyki, bezpieczeństwa i kryptografii oraz podstaw programowania kryptografii.

Przeprowadzone warsztaty spotkały się z wielki entuzjazmem i zaangażowaniem młodych odkrywców, które są dobrym prognostykiem dla kolejnych zajęć, które odbędą się już niebawem. 

Wystartowała Politechnika Młodych Odkrywców

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej oficjalnie zainaugurowano zajęcia  Politechniki Młodych Odkrywców. Celem wartego ponad 460 tys. zł projektu jest popularyzacja nauki i rozwijanie wiedzy technicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat.

Projekt jest finansowany z programu POWER. Zajęcia będą odbywały się na trzech wydziałach uczelni: Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Chemicznym przy wsparciu administracyjnym Centrum Transferu Technologii.

W pierwszych zajęciach realizowanych na Wydziale Chemicznym w ramach Szkoły Młodych Chemików uczestniczyło 65 uczniów podkarpackich szkół. Uczniowie pod opieką trenerów mieli możliwość samodzielnej pracy w laboratorium, mogli zrozumieć chemię poprzez bezpośrednie zaangażowanie w realizację eksperymentów.

- Dzięki uczestnictwu w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych uczniowie są inspirowani do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, a także mają możliwość poznania procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych. Poprzez udział w zajęciach pokazują swoje umiejętności i zaangażowanie, budując jednocześnie poczucie własnej wartości i chęci samodoskonalenia –  podkreśla dr inż. Paweł Dymora, kierownik projektu.

Inauguracja realizowanych w ramach projektu Szkoły Młodych Informatyków i Szkoły Młodych Fizyków odbędzie się już w najbliższą sobotę 17 listopada, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie odwiedziły Politechnikę Rzeszowską

Zerówkowicze z Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie odwiedziły Politechnikę Rzeszowską. Zwiedziły kampus naszej uczelni i dowiedziały się, na czym polega praca naukowca - nauczyciela akademickiego. 

Dzieci po uczelni oprowadziła dr hab. Izabela Oleksiewicz, kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie (Wydział Zarządzania), mama jednej z zerówkowiczów. Dzieci miały okazję zapoznania z zasobami bibliotecznych PRz oraz skorzystania z urządzeń takich jak: komputery, laptopy skanery czy kabiny z możliwością odsłuchu fonozasobów. Wszystko to było możliwe dzięki Pani Dyrektor Biblioteki dr Monice Zub i jej pracownikom.

Ponadto, uczniowie poznali historię naszej Uczelni. Kolejnym punktem było spotkanie z J.M. Rektorem, prof. dr hab. inż. Tadeuszem Markowskim, gdzie wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe.

Następnie dzieci obejrzały z bliska model samolotu Iryda, który posłużył do wyjaśnienia sekretów budowy samolotów i wytłumaczenia zjawiska lotu. Dzieci miały również okazję obejrzenia symulatora lotów dzięki dr inż. Andrzejowi Majce pracownikowi Katedry Samolotów i Silników Lotniczych (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa), który jako tato jednego z uczniów przybliżył im tajniki lotnictwa. .

Dr hab. Izabela Oleksiewicz opowiedziała dzieciom o uczelnianych tradycjach i  przybliżyła postać Ignacego Łukasiewicza. Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie na schodach prowadzących do budynku rektoratu. Na koniec wycieczki uczniowie uczestniczyli w wykładzie z fizyki opracowanym przez dr inż. Tadeusza Jasińskiego pt. „Fizyka dla Smyka”, a w międzyczasie zerówkowicze mieli możliwość obejrzenia pomniku Ignacego Łukasiewicza i ścianki wspinaczkowej.

Wycieczka była doskonałym sposobem na poznanie Politechniki Rzeszowskiej. Być może w przyszłości, ktoś z jej uczestników zostanie studentem naszej uczelni.

Przedszkolaki odwiedziły Politechnikę Rzeszowską

Dzieci z przedszkola nr 4 w Rzeszowie 21 września br. odwiedziły Politechnikę Rzeszowską. Przedszkolaki poznały kampus naszej uczelni i dowiedziały się, na czym polega praca naukowca - nauczyciela akademickiego. 

Dzieci po uczelni oprowadziła dr inż. Małgorzata Kmiotek z Zakładu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa), mama jednego z przedszkolaków. Dzieci miały okazję zasiąść w głównej auli budynku V, sprawdzić jak funkcjonuje biblioteka oraz poznać historie Ignacego Łukasiewicza - patrona Politechniki Rzeszowskiej. Kolejnym punktem było zwiedzanie budynku L, gdzie przedszkolaki zobaczyły hamownie i obejrzały z bliska samolot.

Dr inż. Małgorzata Kmiotek mówiła dzieciom o uczelnianych tradycjach i przybliżyła tajniki swojej pracy. Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie na schodach prowadzących do budynku rektoratu. Na koniec wycieczki uczniowie wspólnie zjedli drugie śniadanie w słynnym studenckim "Grzybku". Wycieczka była doskonałym sposobem na poznanie Politechniki Rzeszowskiej. Być może w przyszłości, ktoś z jej uczestników zostanie studentem naszej uczelni. 

XX Pokazy z Fizyki na Politechnice Rzeszowskiej

Od 15 do 18 maja około 5 tys. dzieci i młodzieży z Podkarpacia wzięło udział w XX Pokazach z Fizyki organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej.

Zaprezentowano atrakcyjne, zapierające dech w piersiach demonstracje wybranych praw i zjawisk fizycznych realizowane przez pracowników Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej oraz Zakładu Optyki Stosowanej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Pokazy od lat pozwalają przybliżyć młodym ludziom - uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów te obszary wiedzy, z których zrozumieniem na co dzień mają na ogół duże problemy.

Politechnika Dziecięca PRz w nowej odsłonie

Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 przy Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zainauguruje swą działalność Politechnika Dziecięca PRz w nowej formule.

Zajęcia na Politechnice Dziecięcej PRz będą prowadzone w ramach cyklicznych otwartych wykładów oraz zajęć warsztatowych.

W wykładach będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni, na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne ze względu na ich specyfikę będą prowadzone zapisy.

Partnerem Politechniki Rzeszowskiej jest Stowarzyszenia „Ars Scientia”, które prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i wychowawczą w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauk przyrodniczych i techniki oraz tradycyjnych form eksperymentowania.

Zimowe spotkania z nauką i techniką

Przez 4 dni gościliśmy na Politechnice Rzeszowskiej młodych pasjonatów nauki i techniki. Zajęcia odbyły się w ramach Politechniki Dziecięcej i były skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Nowa edycja Politechniki Dziecięcej rusza w przyszłym semestrze w zupełnie nowej odsłonie.

img_8580.jpg

img_8566.jpg

img_8616.jpg

img_8553.jpg

img_8557.jpg

img_8669.jpg

img_8698.jpg

img_8746.jpg

img_8755.jpg

_img_8814.jpg

_img_8864.jpg

_img_8928.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję